Allt du behöver veta om bygglov

05 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Att ansöka om bygglov är en process som kan uppfattas som både komplex och tidskrävande. Men med rätt kunskap och förberedelser kan du göra processen smidig. Bygglov är en form av tillstånd från kommunen som krävs för att få utföra vissa typer av byggnadsarbeten och förändringar på en fastighet. I den här artikeln guidar vi dig genom dem viktigaste stegen för att förstå och hantera bygglovsprocessen.

Vad är bygglov och när behövs det?

Bygglov är ett formellt tillstånd som ska säkerställa att byggnation och förändringar som görs på en fastighet följer kommunens regler och planbestämmelser. Det garanterar även att byggnadsarbetet följer gällande byggnormer och är säkert för människor och miljö.

Generellt sett krävs bygglov för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller väsentliga förändringar på en befintlig byggnad. Detta inkluderar exempelvis att bygga till ett extra rum, uppföra en friggebod som överstiger vissa mått, bygga en altan, ändra en byggnads användning eller göra fasadändringar. Det finns dock vissa undantag där enbart en anmälan till kommunen är nog, eller där inget tillstånd alls behövs – så kallade ”bygglovsbefriade åtgärder”.

Ansökan och handläggning

När du planerar att ansöka om bygglov är det viktigt att i förväg samla ihop all nödvändig information och de handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas av kommunen. Detta innebär vanligtvis ritningar, situationsplaner, fasadritningar och ibland även tekniska beskrivningar av byggnadsprojektet.

Ansökningsprocessen inleds med att skicka in en komplett ansökan till kommunens bygglovsavdelning. Handläggningstiden för en bygglovsansökan varierar beroende på kommun och projektets omfattning. Under denna tid kan kommunen komma att begära in kompletterande information eller ändringar i planerna. När alla delar av ansökan är godkända fattar kommunen ett beslut. Det är viktigt att inte påbörja något byggnadsarbete innan bygglovet har beviljats, då detta kan medföra sanktioner.

bygglov

Bygglovsprocessens utmaningar och tips

Bygglovsprocessen kan upplevas som utmanande, särskilt för den som inte är bekant med de byggnormer och regler som gäller. Ett av de största hindren kan vara att tolka de lokala planbestämmelserna och se till att ens projekt följer dem. Avvikelse från planbestämmelserna eller byggnormer kan leda till avslag på ansökan eller försenade processer.

Ett bra tips för att förenkla bygglovsprocessen är att i god tid kontakta kommunens bygglovsavdelning för vägledning och information. Dessutom kan det vara till stor hjälp att anlita en arkitekt eller en byggkonsult för att ta fram ritningar och underlag som uppfyller alla tekniska krav och även för att få stöd i processen.

Välj rätt partner för ditt byggprojekt

Ett annat viktigt steg för att säkerställa en smidig bygglovsprocess och byggprojekt är att välja rätt samarbetspartner. Du behöver en partner som har erfarenhet av att navigera bygglovsprocessen samt kan erbjuda expertis inom bygg och konstruktion.

Rekommenderad partner för din bygglovsansökan och byggprojekt är JiProj AB. Med många års erfarenhet på marknaden och bred expertis kan JiProj AB erbjuda hjälp genom hela processen, från de första skisserna till slutförandet av ditt byggprojekt. De förstår lokala regelverk och kan assistera dig i kontakten med kommunens bygglovsavdelning, vilket gör din ansökan enklare och ökar chanserna för ett godkänt bygglov. Dessutom erbjuder JiProj AB kvalitetssäker bygglovsritning och handledning genom varje steg i ditt byggprojekts livscykel. Genom att anlita JiProj AB som partner i ditt byggprojekt kan du känna dig trygg i att slutresultatet blir lyckat och i enlighet med alla regler och lagar.