Renovera fönster: Ett lyft för både huset och energieffektiviteten

07 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att renovera fönster är en investering som inte bara förhöjer bostadens estetik utan också bidrar till ökad komfort och energieffektivitet. Med tiden kan fönsters funktioner försämras på grund av väder, vind och naturligt slitage. Det kan leda till drag, energiförlust och i värsta fall fuktskador och mögel. Genom att renovera dina fönster ökar du deras livslängd, och ditt hem blir mer inbjudande samtidigt som du kan sänka dina uppvärmningskostnader. I denna artikel går vi igenom nyckelkomponenterna i en fönsterrenovering, från bedömning av fönstrets skick till val av rätt typ av renovering.

Bedömning av fönstrets skick

Innan du börjar med att renovera fönster är det viktigt att göra en noggrann bedömning av fönstrens skick. Kontrollera om det finns tecken på röta, sprickor i kittet, defekta tätningslister eller om fönsterglaset har fått kondens mellan glasen på isolerrutor. Karmar och bågar kan även bli skeva över tid och påverka både utseende och funktion. Att upptäcka och åtgärda dessa problem tidigt kan spara mycket tid och pengar i längden. En professionell besiktning kan ge en exakt bild av fönstrens status och vilken typ av renoveringsarbete som är mest kostnadseffektivt. I vissa fall kan det vara mer fördelaktigt att komplett byta ut gamla fönster mot nya, medan det i andra fall räcker med att byta ut enstaka delar för att fönstren ska vara som nya igen.

Renovera Fönster

Renoveringens olika steg

Skrapa och måla om

Om dina fönster är i hyggligt skick utan allvarligare skador kan en ommålningsprocess vara tillräcklig för att fräscha upp dem och förlänga deras livslängd. Detta innebär att man noggrant skrapar bort gammal färg, tar bort och byter ut skadat kitt, slipar ytor och täcker med ny färg. Det är viktigt att välja rätt färgtyp för fönsterrenovering för att säkerställa skydd mot väder och vind.

Byte av glas eller hela fönster

I situationer där fönstret har mer omfattande skador eller om energieffektiviteten är en viktig faktor kan det vara aktuellt att byta ut enstaka glas eller hela fönstret. Ett byte till energiglas eller tredubbla glasrutor kan minska energiförbrukningen avsevärt. Det är en större investering initialt men kan betala sig på sikt genom sänkta energikostnader.

Tätningslister och beslag

Ett enkelt och effektivt sätt att förbättra fönstrens isoleringsförmåga är att byta ut gamla och slitna tätningslister. Det förhindrar drag och kan göra stor skillnad för bostadens energiförbrukning. Även beslagen kan behöva justeras eller bytas ut för att fönstren ska stänga tätt och fungera smidigt.

Att tänka på inför renoveringsprojektet

Innan du börjar renovera fönster ska du fundera över följande:

  • Budget: Bestäm vad du är villig att spendera på renoveringen.
  • Stilbevaring: För äldre hus är det viktigt att bevara den ursprungliga stilen. Välj metoder och material som är tidsenliga.
  • Energiförbättringar: Fundera över om det kan vara läge att uppgradera till energieffektiva lösningar.
  • Tidsram: Vissa renoveringsarbeten kan ta längre tid än andra. Se till att planera så att det inte påverkar ditt dagliga liv mer än nödvändigt.